Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla nas bardzo ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego przygotowaliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zachowanie poufności danych jest dla nas bardzo ważne i jawne. Dlatego w niniejszej Polityce prywatności zebraliśmy informacje, które opisują sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kontrola danych osobowych

Administratorem przekazywanych dane osobowych jest: firma IPSSO B.B. ul. Heweliusza 11 lok. 819 80-890 Gdańsk NIP: 5491572351, która jest właścicielem marki ŻYCIE Z CHOROBĄ.

Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator informuje niniejszym, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– LH.PL sp. z o.o.; ul. Pamiątkowa 2/56; 61-512 Poznań; NIP: 7831711517; – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, oraz w celu przechowywania poczty online;

– Web Innovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, zwaną wFirma – w celach księgowych dot. transakcji zakupowych;

– PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), która za pośrednictwem internetowego serwisu usługowego Przelewy24, pośredniczy w przekazywaniu płatności online. 


Informacje o ciasteczkach

Pliki cookie na stronie https://zyciezchoroba.pl/ nie przechowują poufnych danych, takich jak imię i nazwisko czy adres. Możesz zarządzać plikami cookie i w celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, możesz użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Pomaga nam to analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt użytkownika na stronie www abyśmy mogli ją udoskonalać specjalnie dla Ciebie.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Dzięki nim można analizować informacje na temat wykorzystywanej skuteczności kampanii marketingowych oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator – zyciezchoroba.pl

Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.


Dane osobowe

LOGI

Korzystanie ze strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli otrzymamy od Ciebie wiadomość email przez formularz kontaktowy – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane będą na skrzynce e-mailowej utrzymywanej na serwerze firmy LH w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.


Dobrowolne podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami kontakt@zyciezchoroba.pl

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do jak najlepszej realizacji i świadczenia Ci naszych usług, firmy te zostały wymienione powyżej.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się ze mną skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Polityka Prywatności

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz sklepu. 

Korzystanie z portalu/strony internetowej www.premieraksiazki.pl oznacza akceptację wszystkich obowiązujących zasad. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. 

IDefinicje 

Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którą jest firmą IPSSO BB z siedzibą przy ul. Heweliusza 11 lok. 819 Gdańsk.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik lub Klient korzysta przeglądając stronę internetową. 

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu. 

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Portalu. 

Klient – Osoba dokonująca zgłoszenia w Portalu niezależnie od formy prawnej. 

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 

Portal – strona znajdująca się w domenie: www.premieraksiazki.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu internetowego. 

IIZasady przetwarzania danych osobowych 

 1. 1. Dane są przetwarzane do celów związanych z opisanymi poniżej powiązaniami między nami a Klientami lub Użytkownikami.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt w naszym serwisie findme.pl, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści, w tym sprofilowanych reklam. Dzięki tym rozwiązaniom interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto technologie te umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści. 
  Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies oraz podobne technologie w naszym portalu: 
 • Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych skarg. Dane przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, później mogą podlegać archiwizacji w bazie korespondencji. 
 • Dla celów wysyłki newslettera. W celu wysyłki newslettera, po uprzednim wyrażeniu wyraźnej zgody osoby zapisującej się do bazy subskrybentów systemu MailerLite. Dane przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 
 • Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania z Portalu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego. Dane przetwarzane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Klienta oraz Użytkownika w celu odpowiedzi na zapytanie, zainicjowane przez niego oraz świadczenia usług oferowanych przez Administratora. 


III. Sposób przetwarzania danych 

 1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania. 
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Użytkownik ma prawo do: 
 4. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 6. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
 8. Administrator oświadcza, że: 
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, 
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 1. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora. 
 2. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 
 3. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych. 

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu, tj: 
 3. Firma hostingowa – Atthost sp. z o.o. z siedzibą ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock ; 
 4. Firma do wysyłki newslettera – MailerLite UAB z siedzibą Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa. 

Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych 

 • Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

V. Pliki cookies 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 4. marketingowych (remarketing) 
 5. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, 
 6. zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. 
 7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione. 
 8. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 9. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 10. Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 11. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
 12. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 13. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
 14. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL 

VI. Inne technologie 

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu, tj. 

 1. kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk, 
 2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. 

VII. Logi serwera 

 1. Korzystanie ze portalu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@premieraksiazki.p